Przejdź do treści

Pracujemy nad stworzeniem Bazy Mailowej Lokalnych Liderów Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” . Baza służy zebraniu adresów mailowych lokalnych liderów z obszaru powiatu aleksandrowskiego w celu przekazywania na bieżąco informacji o konkursach, konsultacjach społecznych i wydarzeniach organizowanych przez LGD. Zapraszamy do zapisywania się lokalnych liderów, którzy chcą być informowani o naszej aktywności.

Kim jest lokalny lider? To osoba, która aktywnie działa na rzecz swojej społeczności. To osoba, która porywa ludzi do działania i zaraża entuzjazmem (sołtysi, członkowie rad sołeckich/gminnych/powiatowych, KGW, OSP, Instytucje kultury, kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia, kluby seniora, kluby młodzieżowe, podmioty ekonomii społecznej).

Baza tworzona jest zgodnie z Planem Komunikacji z lokalną społecznością w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2023-2029.

Link do ankiety: https://forms.gle/GQh4ttsWLUPoVXqV9