Przejdź do treści

Zapraszamy do konsultacji projektu kryteriów wyboru operacji podmiotów innych niż LGD oraz operacji własnych LGD

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do konsultacji w zakresie projektu kryteriów wyboru operacji podmiotów innych niż LGD oraz operacji własnych LGD (punktowych, rankingujących) w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2023-2029. Kryteria zostały określone w podziale na przedsięwzięcia zaplanowane w LSR:

  • Przedsięwzięcie P.3.2.Przełamywanie stereotypów związanych z płcią (FEdKP)
  • Przedsięwzięcie P.3.3. Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacja formalną (FEdKP)
  • Przedsięwzięcie P.3.4. Wspieranie integracji społecznej (FEdKP)

LISTA KRYTERIÓW do pobrania:

UWAGA !! KONSULTACJOM PODLEGAJĄ JEDYNIE LOKALNE KRYTERIA WYBORU- KRYTERIA PUNKTOWE

Bardzo prosimy o zapoznanie się z projektem listy kryteriów do każdego przedsięwzięcia LSR. Uwagi prosimy zgłaszać do poszczególnych kryteriów (należy wskazać nr i nazwę kryterium) proponując:

  • zmianę brzmienia kryterium
  • zmianę punktacji
  • dodanie nowego kryterium
  • usunięcie proponowanego kryterium.

Do każdej propozycji należy przedstawić krótkie uzasadnienie.Uwagi prosimy zgłaszać za pomocą naszego adresu e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl najpóźniej do dnia 14 lutego 2024 r.