Przejdź do treści

WAŻNE DOKUMENTY


UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII RLKS

Pobierz: Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność z dnia 19 grudnia 2023 roku

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY – Plan komunikacji z lokalną społecznością w procesie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027

Pobierz: Plan komunikacji

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY – REGULAMIN ORGANU DECYZYJNEGO

Pobierz: Załącznik – Regulamin Rady